Velkommen

Stemmen er en viktig del av din identitet. Visste du at den også inneholder helende egenskaper? Man behøver ikke være musikalsk skolert for å lære å bruke stemmens helende virkning på kropp og sjel.

Vi tilbyr spennende kurs for den som vil utforske forskjellige aspekter ved det å være menneske, hvordan stemmens overtoner og vibrasjoner virker fra det ytre auranivå og helt inn til celleplan.

Bilderammer

Kontakt

Vil du gjøre en påmelding, eller har spørsmål, kontakt Linda på mobilnr 951 06 424, eller e-mail linda.groenhaug@gmail.com

Linker

Velkommen til siden om Stemme-energi

Stemme-energi er et nytt og spennende konsept, som tar utgangspunkt i at

  • Du kan få en mer klangfull og balansert stemme ved hjelp av enkle teknikker
  • Stemmens ‘instrument’ er hele kroppen, og du lærer å bruke denne på en mer bevisst måte
  • Stemmen din inneholder overtonerike nyanser som du kan bruke til å løse opp blokkeringer
  • Lær å bruke stemmen for å skape flyt i egen kropp, og å bedre relasjoner til andre mennesker

Stemmen er den delen av vår fremtreden som er mest personlig. Vi bruker den daglig, på jobb, i fritiden, og i sangen. Din stemme er unik for deg, og andre mennesker bedømmer oss ofte utfra klangen (eller mangel på klang) i stemmen vår. Mange har et ambivalent forhold til sin egen stemme. Stemme-energi gir deg muligheten til å utforske din egen stemme ved hjelp av enkle teknikker du også kan benytte i hverdagen.

Ved hjelp av teknikkene du lærer i Stemme-energi, vil du få lære hvordan du ved å bruke hele kroppen som ‘stemme-intrument’, kan påvirke klangen og nyansene i stemmen din, og slik få en mer balansert, levende, og fyldigere stemme.

Stemme-energi altså både en metodikk og en måte å avkode og forstå stemmens mange egenskaper på. Metodikken er bygget på en samlet empirisk viten om stemmens tette tilknytning til kropp-sinn-ånd-aura relasjonen, og hvordan man ved enkle verktøy kan påvirke denne relasjonen på en positiv måte.

For å lære mer om Stemme-energi, kan du trykke på de forskjellige meny-knappene.

Om kurs og enkeltimer i Stemme-energi:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på kurs eller enkeltimer i Stemme-energi. All undervisning er basert på praktiske øvelser, som man enkelt vil kunne overføre til sin egen hverdag. Hvert kurs har også en del hvor de praktiske øvelsene blir skreddersydd i forhold til gruppen, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Det kan være lurt å følge med i Kurskalenderen, da vi setter opp kurs med ujevne mellomrom. Du kan også sende oss en e-post med ditt navn, tlf.nr og e-postadresse, så får du beskjed når det blir satt opp nye kurs. (Mailinglisten er en uforpliktende, informasjonsmail ang nye kurs som settes opp. Ønsker du å delta på kurset, må påmelding sendes med ditt navn, tlf.nr og e-postadresse.)

Alle kurs har materiale innen Stemme-energi som fellesnevner, men det vi fordyper oss om innen hvert kurs vil variere noe. Se omtale over hvert enkelt kurs for informasjon om innhold.

Les gjerne mer om kurs og enkeltimer i Stemme-energi ved å trykke på de forskjellige meny-knappene.

Vil du melde deg på kurs, eller har spørsmål om Stemme-energi, vennligst kontakt Linda på mobilnr 951 06 424 eller mail.